ForsideVesthimmerlandFastsættelse af beløbsstørrelse på grundtilskud til udendørs ridebaner i Vesthimmerland

Fastsættelse af beløbsstørrelse på grundtilskud til udendørs ridebaner i Vesthimmerland

Fastsættelse af beløbsstørrelse på grundtilskud til udendørs ridebaner i Vesthimmerland

Kultur- og Fritidsudvalget i Vesthimmerland Kommune holder møde den 8. januar 204, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Grundtilskud til udendørs ridebaner

Kultur- og Fritidsrådet besluttede den 14. august 2023, hvordan lokaletilskud til rideklubber skal harmoniseres. Beslutningen skete på baggrund af indstilling fra Fritidsrådet og som følge af BDO’s analyse af lokaletilskudsområdet i Vesthimmerlands Kommune fra 2018.

Blandt de besluttede tiltag er, at der indføres et fast grundtilskud til rideklubbernes udendørsbaner i lighed med tennisklubber, BMX og motocross. Disse foreninger modtager årligt et grundtilskud på baggrund af udgifter forbundet med banerne. Tennisklubber kan eksempelvis opnå 5.000 kr. i tilskud pr. træningsbane og 7.500 kr. pr. opvisningsbane, mens BMX- og motocrossforeninger kan opnå 1.000 kr. i tilskud.

Fritidsrådet indstiller til Kultur og Fritidsrådet,

  • at der ydes grundtilskud til rideklubber med udgifter til vedligehold af udendørs ridebaner,
  • at grundtilskud til rideklubbernes udendørsbaner fastsættes til 5.000 kr.,
  • at grundtilskuddet kan overføres mellem årene, dog kun for ét år, og
  • at grundtilskuddet udbetales for første gang i 2024 mod indsendelse af dokumentation for udgiften.

Forventet konsekvens

Der er 6 folkeoplysende rideklubber i Vesthimmerlands Kommune, som alle har udendørsbaner. Samlet er der 17 udendørsbaner fordelt på foreningerne:

RideklubAntal udendørsbaner
Aalestrup Heste og Rideklub*3 (4)
Farsø Rideklub3
Gedsted og Omegns Rideklub2
Hornum Ulstrup Rideklub3
Løgstør Rideklub**4
Ranum Rideklub2
I alt17

* Har lejekontrakt med ridecenter. Aalestrup Heste og Rideklub afholder ikke selv udgifter til vedligehold af udendørsbaner – beløbet er inkluderet i lejebeløb. Foreningen har udgifter til egne materialer og udstyr.
** Har lejekontrakt med ridecenter. Løgstør Rideklub afholder selv udgifter til vedligehold af udendørsbaner samt materialer og udstyr.

Der er stor forskel i banestørrelse, type af bane samt underlag. Udgiftsniveauet pr. bane varierer derfor også, og det er derfor svært at sammenligne banerne.

Rideklubbernes anslåede udgifter til vedligehold af udendørsbaner varierer fra 15.000 kr. – 140.000 kr. årligt., men langt de fleste har anslåede årlige udgifter i størrelsesordenen 15.000 kr. – 20.000 kr., hvilket svarer til mellem 5.000 kr. – 10.000 kr. pr. bane.

Rideklubberne gør opmærksom på, at deres vedligeholdelsesudgifter varierer over årene. Det er således ikke hvert år underlaget skal skiftes, men vedligeholdelsesudgifterne vil være størst i de år. Ønsket er derfor, at midlerne kan overføres mellem årene.

Forvaltningen gør opmærksom på, at de øvrige foreninger der modtager tilskud til udendørsbaner kan ved ansøgning til forvaltningen overføre tilskuddet mellem årene, dog kun for ét år.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Der er økonomi forbundet med flere af tiltagene i forbindelse med harmoniseringen af lokaletilskud til rideklubber, men for nuværende kan dette ikke præciseres nærmere.

Fastsættes grundtilskuddet til udendørsbaner til 5.000 kr., jf. Fritidsrådet indstilling, vil det resultere i en maksimal årlig udgift på 78.300 kr. (netto) ved tilskud til 18 udendørs ridebaner.

Der tages udgangspunkt i en uændret økonomisk ramme til rideklubber.

Den økonomiske ramme for lokaletilskud til rideklubber har siden 2018 fordelt sig som følger (brutto):

RegnskabsårLokaletilskud (kr.)
2018421.716
2019419.146
2020412.309
2021434.686
2022366.749

Forvaltningen bemærker, at der er indgået en 3-årig særaftale med Løgstør Rideklub, som sikrer Løgstør Rideklub et årligt lokaletilskud på 180.000 kr. i 2024-2026. Aftalen resulterer i et øget årligt lokaletilskud til rideklubber på ca. 75.000 kr. (brutto) i perioden.

Procesplan

Harmoniseringen af lokaletilskud til rideklubber implementeres fra 1. januar 2024, således at tilskud for første gang udbetales efter implementeringen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen og ansøgning om lokaletilskud i 2025.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget via Fritidsrådet.

Administrationen indstiller

  • at Fritidsrådets indstilling om grundtilskud på 5.000 kr. pr. bane til udendørs baner godkendes, og
  • at det tilføjes i tilskudsordningen for det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.
Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler

error: Indholdet er beskyttet