ForsideVesthimmerlandEndelig vedtagelse - planlægning med mulighed for undervisningsformål i Farsø

Endelig vedtagelse – planlægning med mulighed for undervisningsformål i Farsø

Endelig vedtagelse – planlægning med mulighed for undervisningsformål i Farsø

Teknik og Miljøudvalget i Vesthimmerlands Kommune holder møde den 26. februar 2024, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Endelig vedtagelse – planlægning med mulighed for undervisningsformål i Farsø

Lokalplantillægget har til formål at give mulighed for undervisningsformål i tilbygningen til det gamle rådhus. Der er kommet høringssvar, og Byrådet skal beslutte, om planen skal vedtages endeligt.

Baggrund

Planforslaget er godkendt til udsendelse i offentlig høring i Byrådet den 25. januar 2024.

Planforslaget er vedlagt som bilag, men kan også ses i en digital version via lokalplanportalen: https://vesthimmerland.viewer.dkplan.niras.dk/plan/2#/lokalplanid/568

Vesthimmerlands Kommune har besluttet at samle en række specialklasser i tilbygningen til byens gamle rådhus. I den oprindelige lokalplan nr. 120 (vedtaget i 2006) var det muligt at etablere undervisningsformål i bygningen. Men denne mulighed blev fjernet med tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 120 (vedtaget i 2022).

Beslutningen om at flytte k-klasserne til området kræver derfor nu et nyt lokalplantillæg. Altså et tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 120.

Der er kommet et høringssvar fra det nærtliggende bilværksted og fra to boliger. Høringssvarene er samlet i et dokument som bilag med kort og forvaltningens bemærkninger.

Høringssvarene omhandler primært trafikale forhold. Herunder p-forholdene i området og den påtænkte spærring af Lassensvej. Disse forhold er ikke beskrevet eller reguleret i planforslaget.

I projektet med flytning af specialklasserne arbejdes der med en løsning, hvor en del af Lassensvej bliver omdannet til skolegård. Dette betyder, at Lassensvej bliver spærret for almindelig kørsel på strækningen ved tilbygningen til det gamle rådhus (tidligere Væksthuset). Strækningen kan åbnes for busser ved særlige lejligheder.

Den oprindelige lokalplan nr. 120 beskriver i redegørelsen, at det var intentionen dengang at styrke Lassensvej som fordelingsvej, så den blev en mere direkte forbindelse mellem Stationsvej og C. R. Brix Vej. Dette er senere effektueret ved at lade Lassensvej føre direkte til Stationsvej, hvor der førhen var et større parkeringsareal.

Forløbet af Lassensvej er dog ikke fastlagt og sikret i bestemmelserne i den oprindelige lokalplan nr. 120. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at en spærring af Lassensvej ikke vil være i strid med den oprindelige lokalplan, og derfor skal håndteres efter gældende vejlovgivning.

Forventet konsekvens

Når dette nye lokalplantillæg nr. 120-T2 er vedtaget, gælder lokalplan nr. 120 med lokalplantillæg nr. 120-T2.

Der vil være sket følgende ændringer:

  • Der er ingen delområder, og området reguleres af én ny samlet anvendelsesbestemmelse, der sikrer en bred anvendelse.
  • Der sikres publikumsorienterede anvendelser i stueetagen omkring Storetorv og mulighed for undervisningsformål i tilbygningen til rådhuset.
  • Der er en ny bestemmelse om bevaring af det gamle rådhus.
  • Bebyggelse, veje, stier, parkering, ubebyggede arealer m.v. reguleres fortsat af den oprindelige lokalplan nr. 120.
  • Det første tillæg nr. 120-T1 er ophævet og ikke gældende.

Organisering og kommunikation

Den endeligt vedtagne plan annonceres på kommunens lokalplanportal via hjemmesiden og på plandata.dk.

Alle der har afgivet høringssvar får tilsendt en orientering om den endelige vedtagelse.

Lovgrundlag

Planlovens kap. 4, 5 og 6.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Byrådet har vedtaget en neddelegering til Teknik- og Miljøudvalget, såfremt der kom indsigelser mod planen, og til forvaltningen, såfremt der ikke kom indsigelser mod planen. Sagen afgøres derfor i Teknik- og Miljøudvalget.

Efter endelig vedtagelse offentliggøres planen, hvorefter den vil være gældende.

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget.

IndstillingAdministrationen indstiller

  • at lokalplantillægget vedtages endeligt uden ændringer.
Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler

error: Indholdet er beskyttet