ForsideRebildEjerstrategi for Rebild Forsyning på Byrådets dagsorden

Ejerstrategi for Rebild Forsyning på Byrådets dagsorden

Ejerstrategi for Rebild Forsyning på Byrådets dagsorden

Byrådet i Rebild Kommune samles til ordinært møde den 20. marts 2024. På dagsordenen til dette møde er der bl.a. en beslutningssag: Udkast til ejerstrategi for Rebild Forsyning

Som opfølgning på styregruppemøde med deltagelse af formand og næstformand i Rebild Forsynings bestyrelse og Teknik- og Miljøudvalget er der udarbejdet et udkast til ny ejerstrategi for Rebild Forsyning, som fremlægges til godkendelse. Ejerstrategien er gældende fra januar 2024 tll december 2026, og forventes fornyet i 2026.

BILAG: Ejerstrategi – 2024

Text: Teknik- og Miljøudvalget, Byrådet

Bæredygtighed er et emne, som er den del af det underliggende grundlag for samarbejdet, og det forventes at det indtænkes i samarbejdet, handleplanerne og de konkrete opgaver.

Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for byrådet anbefaler at godkende udkast til ejerstrategien for Rebild Forsyning

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 5. marts 2024, pkt. 30: Indstilles godkendt

Sagsfremstilling
Rebild Kommunes nuværende ejerstrategi for Rebild Forsyning Holdning a/s blev vedtaget af Byrådet på møde 11. december 2019. Ejerstrategien skal som udgangspunkt revideres indenfor det første år af hver Byrådsperiode. Ejerstrategien er det redskab, Rebild Kommune anvender i forhold til at udøve et aktivt ejerskab og sikre et godt og konstruktivt samarbejde mellem parterne.

Udkast til ejerstrategi er blevet udarbejdet i en arbejdsgruppe med deltagelse af Rebild Forsyning og Rebild Kommune. De overordnede retningslinjer omkring Ejerstrategien er blevet drøftet i en styregruppe, der har haft repræsentanter fra Rebild Forsynings bestyrelse og direktion, samt Teknik- og Miljøudvalget, direktion og ledelse i Rebild Kommunens Forvaltning for Teknik og Miljø. Udkast til ejerstrategi er vedlagt som bilag 1.

Rebild Kommune ønsker et konstruktivt samarbejde med Rebild Forsyning, hvor begge parter har respekt for hinandens rammer og bindinger. Rebild Kommune ønsker et bredt samarbejde med Rebild Forsyning med fokus omkring Rebild Forsynings virke som særligt spiller ind i Center Natur og Miljø og Center Plan, Byg og Vej.

Samarbejdet skal udmøntes igennem følgende kerneværdier:

  • Tillid. Vi har tillid til hinanden og fokuserer kræfterne på udvikling frem for kontrol
  • Dialog. Vi lytter og forstår hinanden, så vi kan have en konstruktiv dialog
  • Faglighed. Vi er faglige og bruger faglighed til sammen at finde de gode løsninger
  • Forkant. Vi forsøger så vidt muligt at være på forkant, så vi har tid til at lave de rigtige løsninger frem for de hurtige
  • Sammenhæng. Vi skal sammen se synergier, sammenhænge og tværfaglighed
  • Langsigtet. Vi skal arbejde med langsigtede mål, som rækker ud over ejerstrategiens periode.

Samarbejdet mellem Rebild Kommune og Rebild Forsyning skal ske i overensstemmelse med ejerstrategiens kerneværdier og overordnede forventninger til selskabsledelsen i Rebild Forsyning. Væsentlige emner håndteres i større eller mindre detaljegrad i handleplaner. Handleplanerne skal sikre implementering, konkretisering og forankring af ejerstrategien. Handleplanerne udarbejdes løbende alt efter de behov, der opstår i samarbejdet.

Økonomi: Ingen

Kommunikation: Når ejerstrategien er politisk vedtaget i byrådet fremlægges den efterfølgende til Bestyrelsen i Rebild Forsyning.

Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler