ForsideRebildDisponering af 1,2 mio kroner i Rebild fra puljen Servicearealer – Vedligeholdelse...

Disponering af 1,2 mio kroner i Rebild fra puljen Servicearealer – Vedligeholdelse for 2024

Disponering af 1,2 mio kroner i Rebild fra puljen Servicearealer – Vedligeholdelse for 2024

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalgeti Rebild Kommune holder årets første møde den 9. januar 2024, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Beslutningssag: Disponering af midler fra puljen Servicearealer – Vedligeholdelse for 2024

Resume

Frigivelse af midler til planlagte moderniserings- og vedligeholdelsesopgaver på ældrecentrene i Rebild kommune i 2024

Text

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje-, og Omsorgsudvalget træffer beslutning om godkendelse af disponering af midler for puljen Servicearealer – Vedligeholdelse for 2024.

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje-, og Omsorgsudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler frigivelse af 1.200.000 kr. fra puljen Servicearealer – Vedligeholdelse.

Sagsfremstilling

Der er i Rebild Kommune 9 ældrecentre, hvoraf de 6 ejes helt af kommunen og administreres af Boligselskabet Nordjylland. Hvert år gennemføres bygningsgennemgang i samarbejde med Boligselskabet Nordjylland på ældrecentrene.

Som en følge af bygningsgennemgangen er der planlagt/budgetteret moderniserings- og vedligeholdelsesopgaver gældende for 2024. Gældende både fællesarealudgifter fordelt ift. fordelingsnøgle på hvert enkelt ældrecenter, samt servicearealudgifter som udelukkende afholdes af Rebild kommune.

Kortfattet fremstilling af resultaterne fra bygningsgennemgang 2023 til gennemførelse i 2024.

Mastruplund: (Rebild kommune)

Fælles: Udskiftning af vinduer, brandtekniske udbedringer

Service: Ombygning af opvaskerum ved storkøkken, istandsættelser ifm. flytning af sygeplejen i Skørping

Ådalscentret: (Rebild Kommune/Boligselskabet Nordjylland)

Fælles: Brandtekniske udbedringer

Service: Optimering af køkken i dagcenter

Terndrup: (Rebild kommune/Boligselskabet Nordjylland)

Fælles: Udvendig maling ved hjemmely, brandtekniske udbedringer

Service: Renovering i kælder (gang og vaskerum)

Bælum: (Rebild kommune)

Fælles: Tagudskiftning, renovering fælleskøkken, brandtekniske udbedringer

Service: Udskiftning af gulvbelægning i sygeplejeklinik

Skørping: (Rebild kommune)

Fælles: Ingen

Service: Ingen

Birkehøj: (Rebild kommune)

Fælles: Ingen

Service: Ingen

Himmerlandshave: (Rebild kommune)

Fælles: Rytterlys gangareal renoveres, revne i murværk/facade, brandtekniske udbedringer

Service: Ingen

Haversdal: (Rebild kommune)

Fælles: Ingen

Service: Ingen

Rørbæk: (Boligselskabet Nordjylland)

Fælles: Brandtekniske udbedringer

Service: Ingen

Hjælpemiddeldepot: (Støvring)

Service: Ingen

Planlægning og udvælgelsen af de enkelte moderniserings- og vedligeholdelsesopgaver er truffet ud fra flere hensyn.

(Gældende primært for kommunens egne ældrecentre)

– Implementering af moderniseringsplanen for plejeboliger

– Byggeteknisk faglig vurdering af opgaverne og følgevirkningerne ved evt. undladelse

– Brugerønsker, vurderes æstetisk og i helhed med det enkelte ældrecenter

– CPO/ønsker til servicearealer

– Tilstræber ens fordeling imellem ældrecentrene (kr./m²)

– Alt i forhold til disponible midler

Økonomi

Disponible midler for puljen Servicearealer – Vedligeholdelse 2024: 1.200.000 kr. Der anmodes om frigivelse af: – Fællesudgifter 830.310 kr. – Serviceareal 369.690 kr. I alt frigivelse af 1.200.000 kr. fra puljen. Herefter restpulje for Servicearealer – Vedligeholdelse: 0 kr.

Vedhæftede økonomisk oversigt: Heraf fremgår fordelingen af de samlede midler pr. ældrecenter opgjort i kr./m² i intervallet: 1-225 kr./m²

Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler

error: Indholdet er beskyttet