ForsideMariagerfjordByrådet i Mariagerfjord behandler styrelsesvedtægten om vederlag for 2. gang

Byrådet i Mariagerfjord behandler styrelsesvedtægten om vederlag for 2. gang

Byrådet i Mariagerfjord behandler styrelsesvedtægten om vederlag for 2. gang

Byrådet i Mariagerfjord Kommune holder møde den 29. februar, hvor der bl.a. på dagsordenen er: 2. behandling af styrelsesvedtægten – Vederlag

Mariagerfjord Kommune har som andre kommuner et lovpligtigt Børn og Ungeudvalg, der blandt andet behandler og træffer beslutning i sager om tvangsanbringelse. I kommunen har der i en årrække været givet vederlag for hvervet som næstformand i form af et almindeligt udvalgsvederlag. På grund af en ændring i vederlagsreglerne er dette ikke længere muligt. Det er derimod muligt at give et vederlag specifikt for hvervet som næstformand, men det er en forudsætning, at dette anføres i kommunens styrelsesvedtægt.

Ændringer i styrelsesvedtægten skal behandles to gange af Byrådet med mindst seks dages mellemrum. Byrådet godkendte forslaget til en ændret styrelsesvedtægt på mødet 25. januar 2024. Byrådet skal i denne sag genbehandle samme sag og træffe endelig beslutning om ændringen i styrelsesvedtægten. Godkender Byrådet ændringen i styrelsesvedtægten, træder den nye styrelsesvedtægt i kraft umiddelbart efter behandlingen. Herefter skal ændringen godkendes af det kommunale tilsyn v/Ankestyrelsen.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

  1. At Byrådet ved 2. behandling af forslaget til ændring af styrelsesvedtægten godkender, at der gives vederlag til næstformanden i kommunens Børn og Ungeudvalg.

Beslutning fra Byrådet, 25. januar 2024, pkt. 4:

Godkendt.

Emma Houe Mølgaard (O), Jørgen Hammer Sørensen (O) og Jens-Henrik Kirk (C) kunne ikke tiltræde indstillingen.

Fraværende: Leif Skaarup (A)

Sagsfremstilling

Staben for Byråd, Personale og Strategi har udarbejdet og vedlagt et udkast til en ny styrelsesvedtægt. Ændringen fremgår af udkastets § 19, stk. 8, og ændringen indebærer, at næstformanden for Børn og Ungeudvalget fremover oppebærer et vederlag svarende til 2,3 pct. af borgmesterens vederlag.

Procentsatsen er fastsat, så vederlaget svarer til størrelsen af det tidligere udvalgsvederlag.

Økonomi

Vederlaget udgør ca. 26.400 kr. årligt, og det reguleres som øvrige vederlag. Der bliver ikke tale om en merudgift for kommunen, da vederlaget som nævnt har været hidtidig praksis. Udgiften finansieres fortsat af kontoen for vederlag til Byrådets medlemmer.

Relaterede artikler

1 KOMMENTAR

  1. Hej redaktør Klaus Hansen og andet godtfolk i Mariagerfjord Kommune.

    Bob bob mht. vederlaget på de 26.400,-/ år MEN måske var det på tide, at få set på andre vederlag – eks. en borgmesterløn på 1.147.826,- / år – øhhh hvad får vi lige for dét – 95.652,- / mdr.

    Måske var det bedre, at bruge lidt krudt på dén side af medaljen + naturligvis meget andet i forvaltningen – rækken af flottenheimer attituder er desværre alt for lang og har stået på i mange år – den verserende sparerunde ihukommende – usmageligt og værd at huske til kommunalvalget i 2025.

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler

error: Indholdet er beskyttet