ForsideVesthimmerlandBørne- og Familieudvalget i Vesthimmerland får en administrativ evaluering af 2026udviklingsplanen

Børne- og Familieudvalget i Vesthimmerland får en administrativ evaluering af 2026udviklingsplanen

Børne- og Familieudvalget i Vesthimmerland får en administrativ evaluering af 2026udviklingsplanen

Børne- og Familieudvalget i Vesthimmerland Kommune holder årets første udvalgsmøde den 9. januar 2024, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Administrativ evaluering af 2026udviklingsplanen

2026 planen er udviklingsplanen for skole- og dagtilbudsområdet i Vesthimmerlands Kommune. 2026 planen er udarbejdet efter Byrådet i marts 2022 vedtog Byrådets strategi” Vores Vesthimmerland” for 2022-2025. På dette møde vil konsulenterne på Skole- og Dagtilbudsområdet fremlægge den administrative evaluering på hvert deres område.

Baggrund

2026 planen er udviklingsplanen for skole- og dagtilbudsområdet i Vesthimmerlands Kommune. 2026 planen er udarbejdet efter Byrådet i marts 2022 vedtog Byrådets strategi” Vores Vesthimmerland” for 2022-2025

2026 planen fortsætter den retning, der blev sat tilbage i 2017 med 2022udviklingsplanen. 2026 planen fastholder målet om, at alle børn skal blive så dygtige de kan. Ligeledes arbejdes der fortsat med en tidlig og forebyggende indsats overfor udsatte børn med afsæt i Vesthimmerlandsmodellen og i tråd med Børne- og Ungepolitikken.

2026planen er implementeret i skolernes og dagtilbuddenes hverdag. Denne administrative evalueringer laver et nedslag på, hvor langt de enkelte områder er implementeret. Indsatserne i 2026 planen er delt i skal- og kan indsatser.

Skal-indsatserne består af

· Kvalitet i dagtilbud

· Inkluderende læringsfællesskaber i dagtilbud

· Læsning og sproglig udvikling fra 0-16år

· Matematik i et 0-16års perspektiv

· Fravær – alle børn i skole

· Styrket indsats overfor flerkulturelle

· Mangfoldige folkeskole.

· Sundhed og bevægelse i folkeskolen

Kan-indsatserne, som den enkelte skole og institution kan tilslutte sig, hvis det passer ind i den udvikling, de ser sig selv i. Disse består af

· Udvikling af Sience, Technolygy, Engineering og Math (STEM)

· Udvikling af det internationale samarbejde/udsyn via Erasmus+

· Udvikling af det 21. århundreders kompetencer indenfor innovation, kommunikation, selvevaluering, videnskonstruktion, kollaboration og it og læring.

· Drenge- og pigetrivsel

I denne administrative evaluering er der udarbejdet en status på de enkelte områders arbejde med indsatserne.

Overordnet set er der arbejdet godt med alle områderne, der er fremgang på kvaliteten i dagtilbud (baseret på KIDS) og i de faglige resultater i folkeskolen (baseret på eksamensresultaterne efter 9. klasse og testene i indskolingsmodellen).

Der har været stor interesse for at deltage i Kan-indsatserne, hvilket er glædeligt.

Forventet konsekvens

Børne- og Familieudvalget bliver orienteret om arbejdet med 2026udviklingsplanen på skole- og dagtilbudsområdet.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget

Administrationen indstiller

  • at orienteringen tages til efterretning.
Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler