ForsideVesthimmerlandBeskæftigelsesudvalget i Vesthimmerland orienteres vedrørende aftale om styrket FGU

Beskæftigelsesudvalget i Vesthimmerland orienteres vedrørende aftale om styrket FGU

Beskæftigelsesudvalget i Vesthimmerland orienteres vedrørende aftale om styrket FGU

Beskæftigelsesudvalget i Vesthimmerland Kommune holder årets første udvalgsmøde den 9. januar, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Orientering vedrørende aftale om styrket FGU (Forberedende grunduddannelse)

Regeringen har den 21. november 2023 indgået aftale med Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Konservativ Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige om styrket FGU som en hovedvej for 43.000 unge uden uddannelse og beskæftigelse.

Sagen fremsendes til orientering.

Baggrund

FGU-institutionernes økonomi skal styrkes, og FGU-institutionerne skal have øget frihed til at tilrettelægge uddannelsen til det, der giver mening lokalt. Det mener regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier, som har indgået en aftale om styrket FGU.

Omkring 43.000 unge under 25 år er i dag ikke i uddannelse eller job.  For mange af de unge er den forberedende grunduddannelse (FGU) det rette tilbud. FGU-institutionerne arbejder med at styrke unges faglige, sociale eller personlige kompetencer igennem et inkluderende læringsmiljø, så de bliver rustet til at komme videre i uddannelse eller beskæftigelse. 

Derfor har Regeringen og alle Folketingets partier indgået en aftale om at styrke FGU-institutionerne, så de er mere fagligt og økonomisk stabile. 

Forventet konsekvens

I nedenstående beskrives hovedelementerne i aftalen:

  • Øget økonomisk stabilitet og mere bæredygtige institutioner

Der afsættes 135 millioner kroner til et varigt økonomisk løft af FGU og 27,6 millioner kroner i 2024 til bedre værksteder, køkkenfaciliteter og undervisningsmaterialer på FGU. Formålet med aftalen er derfor at skabe ro om FGU-institutionernes økonomi, så institutionerne kan have fokus på kerneopgaven – at levere undervisning af høj kvalitet til de unge, som ikke går den direkte vej igennem uddannelsessystemet.

  • Fælles ansvar for de unge

Den kommunale medfinansiering af FGU reduceres fra cirka 65 procent til cirka 45 procent. Målet er, at signalere, at det er en fælles opgave for staten og kommunerne at lykkes med at reducere antallet af unge uden uddannelse og beskæftigelse.

  • Gode overgange til FGU fra grundskole til ungdomsuddannelse

Der skal sikres bedre overgange til FGU fra grundskole eller ungdomsuddannelser, så unge ikke oplever et brud i deres uddannelsesforløb, før de kan starte på FGU. Med aftalen bliver det muligt for elever at blive målgruppevurderet til FGU i 9. klasse, hvis den kommunale ungeindsats (KUI) vurderer, at eleven ikke er helt klar til at begynde på en ungdomsuddannelse eller job. Yderligere skal elever i 9. klasse, som vurderes at være i målgruppen for FGU, have mulighed for at komme i brobygningsforløb på FGU i op til tre dage. Unge i 10. klasse vil får mulighed for brobygningsforløb på op til 10 dage, som erstatter nuværende afsøgningsforløb.

Yderligere igangsættes et samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL), som skal understøtte, at elever, der afbryder en ungdomsuddannelse, og som er i målgruppen og motiveret for FGU, skal opleve en smidig overgang til FGU.

  • En styrket erhvervsgrunduddannelse (EGU)

Aftalen skal styrke erhvervsgrunduddannelsen (EGU) på FGU, hvor eleverne er i virksomhedspraktik størstedelen af tiden. Med aftalen hæves tilskudsniveauet til elever på EGU. Der tages desuden initiativ til at etablere et partnerskab med 10 – 20 større arbejdsgivere i Danmark, som skal understøtte etablering af praktikpladser til EGU-elever samt udbrede kendskabet til EGU.

  • Friere rammer for FGU-institutioner

FGU-institutionerne for mere fleksible rammer i forhold til, hvordan de tilrettelægger deres lokale FGU. Indgangen til FGU ændres således, at skolerne i stedet for basis skal tilbyde et introducerende forløb til alle elever med henblik på, at eleverne kan blive afklare på spor-valg.

Erhvervstræning i en virksomhed bliver en mulighed for elever på alle tre uddannelsesspor.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Aftalens elementer skal indarbejdes i FGU’s lovgivning. Det forventes, at der fremsættes et lovforslag om ændring af FGU-lovgivningen i løbet af februar 2024.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget.

Administrationen indstiller

  • at orienteringen tages til efterretning.
Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler