ForsideVesthimmerlandBehovet for vuggestuepladser i Aars er fortsat stigende

Behovet for vuggestuepladser i Aars er fortsat stigende

Behovet for vuggestuepladser i Aars er fortsat stigende

Børne- og Familieudvalget i Vesthimmerland holder møde den 5. december 2023, hvor der bl.a. på dagsorden er: Ekstra Vuggestuepladser i Aars

Resume

Behovet for vuggestuepladser i Aars er fortsat stigende. Der er behov for på den meget korte bane at etablere nye pladser.

Baggrund

Behovet for Vuggestuepladser i Aars bliver fortsat ved med at stige. Den seneste udvikling skyldes primært, at Dagplejen ikke kan rekruttere egnede dagplejere i Aars. Udvalget er tidligere orienteret herom, og har sagt ja til merindskrivning af 9 børn i eksisterende vuggestuer indtil nytår, idet det var forventningen, at strukturbeslutningen på Sundhedsudvalgets område ville føre til frigivelse af egnede lokaler i Aars til vuggestue.

Sundhedsudvalgets strukturbeslutninger er blevet forsinkede og tillagt flytteperiode og omforandring til vuggestue, kan der tidligst påregnes nye lokaler fra ca. 1. juli 2024.

Pladsanvisningen har en akut udfordring i forhold til at anvise vuggestuepladser i januar på 8 børn stigende til 10 børn i februar, hvorefter det for nuværende forventes at falde. Der er derfor brug for op til 12 ekstra vuggestuepladser fra 1. januar 2024. Pladsanvisningen har skrevet til forældrene, at de kan vente svar efter udvalgsmødet den 5. december 2024.

Forvaltningen kan kun pege på en god løsning, nemlig Dagplejens Hus i Aars. Det er lige til at flytte ind i med fine faciliteter ude og inde. Det vil betyde, at legestuen i Aars i perioden fra 1. januar frem til ca. 1. juli 2024 suspenderes, idet forvaltningen tidligere har undersøgt egnede erstatningslokaler uden held. Lederen af Lille Madsens Hus har stillet sig til rådighed for at løse ledelsesopgaven i de ca. 6 måneder. En evt. ny vuggestue foreslås navngivet “100 meter skoven.”

Alternativt vil Pladsanvisningen opfylde pasningsgarantien ved at anvise ledige pladser i hele Vesthimmerlands kommune. Det er forvaltningens vurdering, at det vil føre til udbredt utilfredshed hos de berørte forældre.

Lederen af Dagplejen er forstående overfor denne løsning på den korte bane, og Dagplejens bestyrelse, AMR, TR og Dagplejerne i Aars er orienteret om denne mulige løsning.

Forvaltningen arbejder fortsat på en mere permanent løsning i Aars.

Forventet konsekvens

At forældrene får plads til deres barn i Aars.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Dagtilbudslovens bestemmelser om pasningsgaranti.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget

Administrationen indstiller

  1. at Dagplejens Hus fra 1. januar til ca. 1. juli 2024 omdannes til vuggestue med plads til 12 børn
  2. at Legestuen i Aars suspenderet fra 1. januar til ca. 1. juli 2024
  3. at ledelsen af den midlertidige vuggestue tillægges lederen af Lille Madsens Hus
  4. at den midlertidige vuggestue navngives “100 meter skoven”.
Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler