ForsideRebildAnsøgning om privat børnehave i Blenstrup

Ansøgning om privat børnehave i Blenstrup

Ansøgning om privat børnehave i Blenstrup

Børne- og Familieudvalget i Rebild Kommune skal på deres udvalgsmøde den 12. juni 2024 behandle en beslutningssag: Ansøgning om privat børnehave i Blenstrup

Rebild Kommune har modtaget en ansøgning om oprettelse af privat børnehave i Blenstrup.

Børnehave ansøgning
Tillæg til vedtægter
Værdigrundlag Børnehave
Bilag_5a_Godkendelseskriterier_for_private_daginstituti…

Indstilling: Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget principgodkender opstart af privat børnehave i Blenstrup med en normering på 12 børn, i alderen 2,11 år til skolestart, med opstart 1 måned + løbende måned efter den dato, hvor Arbejdsgruppen bag Sophie Amalie Børnehaven kan dokumentere, at de kommunale krav til private dagtilbud er opfyldt.

Sagsfremstilling
Baggrund
Forvaltningen modtog d. 25. april 2024 en ansøgning om oprettelse af privat børnehave i Blenstrup. Børnehaven har tilknytning til den kommende friskole, og har navnet ‘Sophie Amalie Børnehaven’.

Kommunens opgave i forbindelse med oprettelse af en privat institution er at påse, at institutionen lever op til lovgivningen og kommunale krav til privatinstitutioner. Rebild Kommunes krav til private daginstitutioner fremgår af styrelsesvedtægten for dagtilbuds bilag 5a (vedhæftet sagen). Opfylder den private institution kravene hertil, har institutionen ret til at blive politisk godkendt jvf. dagtilbudsloven § 20.

Ansøgningens indhold
Arbejdsgruppen bag Sophie Amalie Børnehaven har ansøgt om at oprette en privat børnehave på Blenstrup Skole. Bestyrelsen ansøgte oprindeligt om en normering på 30 børn, men har siden tilkendegivet, at de i stedet ønsker en normering på 12 børn i alderen 2,11 år og frem til skolestart (børnehavealderen). Bestyrelsen har foruden ansøgningen fremsendt vedtægter og værdigrundlag. Der mangler stadig redegørelse for de fysiske rammer og forhold, ansættelse mm. Arbejdsgruppen har ansøgt om opstart pr. 1. august 2024. Vedhæftet sagen er ansøgning, vedtægter og værdigrundlag (se bilag).

Opfyldelse af kommunale krav
Forvaltningen har siden modtagelsen af ansøgningen været i dialog med Arbejdsgruppen bag Sophie Amalie Børnehaven om opfyldelse af krav og dokumentation heraf. Opstart pr. 1. august er alene muligt under forudsætning af, at forvaltningen senest d. 28. juni har dokumentation for at samtlige krav i styrelsesvedtægtens bilag 5a er opfyldt.
Der er fortsat en række forhold, som ikke er dokumenteret herunder særligt vedrørede de fysiske rammer, som forudsætter en byggesagsbehandling.

Hvis det ikke er muligt at opfylde og dokumentere kravene inden d. 28. juni, vil opstart skulle udsættes. Opstart af institutionen kan godkendes med en frist på 1 måned + løbende måned fra den dato, hvor forvaltningen har dokumentation på kravene. Det vil sige, hvis forvaltningen for eksempel har dokumentation d. 9. juli vil opstart tidligst kunne være pr. 1. september.

Politisk godkendelse – under forudsætning
En politiske godkendelse af oprettelse af privat børnehave i Blenstrup vil være under forudsætning af, at de kommunale krav bliver dokumenteret af Arbejdsgruppen bag Sophie Amalie Børnehaven. Det er en forudsætning, at der indsendes dokumentation til forvaltningen herpå senest den 28. juni for opstart pr. 1. august som ansøgt. Alternativt vil opstart være mulig 1 måned + løbende måned efter modtagelse af dokumentation.

Økonomi: Ingen bemærkninger

Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler