ForsideMariagerfjordSådan gik 2023 hos Handicaprådet i Mariagerfjord Kommune

Sådan gik 2023 hos Handicaprådet i Mariagerfjord Kommune

Sådan gik 2023 hos Handicaprådet i Mariagerfjord Kommune

Formand Lene Nielsen Formand og resten af Handicaprådet i Mariagerfjord Kommune fortæller i denne beretning om rådets arbejde og aktiviteter i 2023.

Afholdte møder og lokale besøg:

Handicaprådet i Mariagerfjord Kommune kan se tilbage på et aktivt år i 2023, hvor rådet har afholdt 11 møder. Et enkelt møde blev aflyst på grund af for få sager til dagsordenen. For at skabe en bredere forståelse og indsigt har rådet valgt at afholde møder på forskellige steder i kommunen, herunder besøg på Plejecenter Myhlenbergparken i Arden, Hjælpemiddeldepotet i Hadsund, Hadsund Hallerne og den beskyttede beskæftigelse på Øster Holmgaard i Hobro. Disse besøg har givet rådet mulighed for at interagere med lokale institutioner og få førstehåndserfaringer.

Økonomiske udfordringer og handleplan:

Et centralt fokusområde for Handicaprådet i 2023 har været Mariagerfjord Kommunes økonomi. Rådet har nøje fulgt udviklingen, især i relation til budgetterne for 2024-2027. Genåbning af budgettet for 2023 hele to gange med korte mellemrum har været en bekymring for rådet. Handicaprådet udtrykker uforståenhed over for situationen og har deltaget aktivt i diskussioner omkring budgetændringerne.

En efterfølgende handleplan med besparelser blev implementeret for at imødegå de økonomiske udfordringer. Desværre har dette medført nedskæringer på flere gode initiativer, såsom musikterapi og klippekortordning, hvilket nu ikke længere er tilgængeligt i kommunen. Endvidere er der sket en reduktion i tildelingen af hjælp fra hjemmeplejen og sygeplejen, hvilket påvirker mennesker med handicap i Mariagerfjord Kommune.

Drøftede emner og høringssvar:

I løbet af året har Handicaprådet diskuteret forskellige emner, herunder:

  • Handicapstrategien, der er blevet endeligt vedtaget af Byrådet.
  • Orientering om status på specialplejeboligerne på Myhlenbergparken.
  • Tabt arbejdsfortjeneste og sammenhæng på skoleområdet i forhold til skoleværing.
  • Implementering af Fremtidens Bo- og Handicaptilbud i praksis.
  • Social- og Ældreministeriets Danmarkskort.
  • Dialogmøder med Hallernes samarbejdsudvalg vedrørende børn og unges deltagelse i foreningslivet.
  • Fortsat dialog med Kultur- og Fritid om børn- og unges mulighed for deltagelse i foreningslivet.

Handicaprådet har også afgivet flere høringssvar om vigtige spørgsmål, herunder kvalitetsstandarder, beskæftigelsesplanen 2024-2027, sundhedsaftalen 2024-2027, genåbningen af budget 2023 og budgettet for 2024-2027. Selvom rådet aktivt har bidraget med forslag til budget 2024, er ingen af forslagene blevet inkluderet.

Andre aktiviteter:

Udover møder og høringssvar har Handicaprådet deltaget i forskellige arrangementer, herunder en temadag om Beskæftigelsesplanen for 2024-2027, indvielse af samværs- og aktivitetstilbud på Sjællandsvej i Hobro efter ombygning, og et fællesmøde med Seniorrådet omkring budgetprocessen.

Hæder og anerkendelse:

En særlig anerkendelse blev tildelt Vibeke- og Kurt Herløv Stad, som modtagere af Mariagerfjord Kommunes handicappris for 2023. Prisen blev uddelt i forbindelse med Lykkeliga-holdets træning i Rosendal Hallen i Hobro den 26. oktober 2023. Prisvinderne blev anerkendt for deres dedikation som trænere for Lykkeliga-holdet, der skaber inkluderende muligheder for børn og unge.

Afslutning:

Handicaprådet i Mariagerfjord Kommune har været aktivt engageret i vigtige lokale spørgsmål, og det vil fortsat nøje overvåge udviklingen i kommunens økonomi i det kommende år. Rådet vil forblive en vigtig stemme for mennesker med handicap og arbejde for en inkluderende og støttende samfundsførelse.

Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler