ForsideMariagerfjord13 års ulovlig miljøadministration i Mariagerfjord Kommune må stoppe nu!

13 års ulovlig miljøadministration i Mariagerfjord Kommune må stoppe nu!

13 års ulovlig miljøadministration i Mariagerfjord Kommune må stoppe nu!

Af Mikael Kau formand Danmarks Naturfredningsforening Mariagerfjord

Mariagerfjord Kommune har i 13 år tilladt ulovlig udledning af ammoniak til vigtigt
naturområde. Nu må det stoppe, mener Danmarks naturfredningsforening.

Med henvisning til sagen om Randers kommunens håndtering af mudderskredet i Ølst, kan
man stille det spørgsmål, om kommunerne er de rette til at behandle større miljøsager?
Hedelund Mælk ApS ved Arden er én af Danmarks største mælkeproducenter, og har ifølge
det Centrale Husdyr Register 4.164 dyreenheder, hvilket er langt mere end de 2.413
dyreenheder, som virksomheden har en miljøgodkendelse til.

Hedelund Mælk ApS har i to omgange siden 2011 søgt om miljøtilladelse til forøgelse af
mælkeproduktionen hos Mariagerfjord Kommune, men begge gange har Miljø- og
Fødevareklagenævnet underkendt Kommunens sagsbehandling og miljøtilladelse. Dette er
sket med henvisning til miljøpåvirkningen af det nærtliggende og særligt miljøfølsomme
Natura-2000 område omkring Villestrup Ådal. Derfor skal kommunen administrere efter den gældende miljøgodkendelse, som virksomheden har i dag, men kommunen har intet gjort for at stoppe det, men har bare forsøgt at lovliggøre en ulovlighed.

Naturen er hårdt presset af den intensive animalske landbrugsindustri i Danmark, og ikke
mindst i den sydlige del af Himmerland, der afvander til den følsomme Mariager Fjord. De
fleste forskere og ansvarlige politikere både på Christiansborg og i EU anerkender, at der er
behov for at begrænse udledninger af næringsstoffer til vandmiljøet, og det er sjældent
foreneligt med udvidelse af husdyrproduktionen.

Danmarks Naturfredningsforening har derfor skrevet til Ankestyrelsen for at indskærpe
overfor Mariagerfjord Kommune, at det er deres pligt som tilsynsmyndighed at sikre, at også denne virksomhed overholder de miljøtilladelser, de har fået, og ikke dem de håber på at få i fremtiden.

Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler